Fundament który buduje dobry biznes


W zdrowym biznesie najważniejszym fundamentem jesteśmy my sami. To my jesteśmy autorami pomysłu, który chcemy przemienić w sprawny model biznesowy, przynoszący pieniądze. Codzienność, w której chcemy rozwijać plan na biznes jest mocno nacechowana konkurencją i systemem oceny zero jedynkowej. Opinie innych o nas i nas samych mają realny wpływ na budowanie sprawnego biznesu. Czasem wpływ tych ocen jest kluczowy, na tyle na ile sami na to pozwalamy. Jednak zawsze najważniejszą kwestią będzie komu wierzymy bardziej: sobie czy innym.

Motorem zmian jest aktywne działanie. Ukierunkowane, skupione na wyznaczonym celu i upór w podnoszeniu się po zderzeniu z przeciwnościami.

Realizując te zamierzenia w pełni poznajemy swój charakter i swoją opinię o sobie. Czy wnioski z tego jak reaguję na przeciwności budują, cze osłabiają mnie? Czy wówczas uważam, że to, co robię i jak to robię, jest wystarczająco dobre? A czy gdy coś mi nie wychodzi, widzę, ile z siebie daję i jestem sobie za to wdzięczny? Żyje opinia, że niezadowolenie z siebie jest formą karania się za to, co robimy i jacy jesteśmy. Milton Ericsson, mówi że każdy z nas daje z siebie tyle, ile jest w stanie w danym momencie. I że jeśli byłby w stanie dać z siebie więcej, to na pewno by to zrobił. Czy taka postawa nie czyni nas i nasz biznes słabszymi? A może jest wymówką pozostania przeciętnymi?

Poczucie własnej wartości buduje miłość do siebie, czyli traktowanie siebie jako ważnej osoby, cennej tylko dlatego, że istnieje oraz zaufanie do siebie. Cennej niezależnie od posiadanych umiejętności, osiągnięć, tego, co robimy, bez konieczności udowadniania czegokolwiek innym. Jeśli działam, osiągam, mierzę się z czymś, to dlatego, że wzywa mnie do tego moje powołanie, misja, moje serce, wizja świata w jakim chcę żyć. Zacznij zwracać uwagę na to, na ile sobie ufasz. Pytaj siebie: czy gdybym był dla siebie ważny, zachowywałbym się w ten sposób? Zawsze gdy robisz coś czego nie umiesz, przekraczasz siebie, pokonujesz trudności budujesz głębsze zaufanie do samego siebie. To jest fundament, na którym budujesz swój biznes.

Rozwijanie biznesu co dzień każe nam mierzyć się z szeregiem trudnych wyzwań dlatego tak ważne jest pozytywne nastawienie. Mam na myśli postawę pełną akceptacji, entuzjazmu i energii. Kiedy doświadczasz poczucia niezgody na jakieś działanie, które wykonujesz, zadaj sobie pytanie: kto wybrał, że będę to robił, kto o tym zdecydował? Odpowiedź, wbrew pozorom, zawsze będzie ta sama – to ty dokonujesz tych wyborów.

Dopiero gdy zbudujesz ten trwały fundament – poczucie własnej wartości i zaufanie do samego siebie – wówczas możesz osiągnąć wszystko.

Gdy przyjdą trudne chwile, niesprawiedliwe oceny twojej osoby, zarzuty wobec twoich pomysłów, lub zmiany na rynku uderzające w twój biznes, będziesz mógł znaleźć inną, nową drogę. Tylko przy takimi fundamencie będziesz mógł rosnąć jako osoba i jako właściciel biznesu. Wówczas niezadowolenie z siebie nie będzie uderzało w ciebie ale będzie zdrowym objawem ulepszania siebie i otoczenia wokół. Jeśli uważasz, że nie masz tego fundamentu po prostu działaj, w ogniu robienia rzeczy niemożliwych zbudujesz siebie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *