Czy jesteś przedsiębiorczy? 5


Czym właściwie jest przedsiębiorczość? Spotykamy się z tym wszechobecnym określeniem, mając mglistą definicję, gdzieś w zakamarkach zabieganego umysłu. Najczęściej jest używany w debatach na temat przemian ekonomicznych w kraju. Intuicyjnie, jako obywatele, wyobrażamy sobie, że owa przedsiębiorczość wpływa na jakość naszego życia. Im jej więcej tym lepiej. Co jest potwierdzane faktami mówiącymi, że aż połowę polskiego PKB generują małe i średnie przedsiębiorstwa. Zerkając wstecz na lata dziewięćdziesiąte dostrzegamy prężny rozwój przedsiębiorczości z ok 1,2 mln nowych biznesów do 4 mln w 2012.

 

Mówiąc dumnie: jestem przedsiębiorcą, czasem mam wrażenie, spłycenia określenia i sprowadzenia go jedynie do informacji, że prowadzę biznes. Warto przypomnieć, że jest to szerokie określenie zawierające w sobie pewne kompetencje. Nie do końca każdy może o sobie powiedzieć: jestem przedsiębiorczy. To kreatywność, innowacyjność, aktywność, dalekosiężne myślenie. A także odpowiedzialność za siebie i swoich pracowników oraz społeczność w której tworzymy nasz biznes (odpowiedzialność społeczna biznesu), otwartość na zmiany, doskonalenie pomysłów.

 

Ja lubię poszerzać to pojęcie o aktywne słuchanie, niezbędne, aby odnaleźć potrzeby współpracowników, klientów i rynku. Ważne jest również przewidywanie, pewien rodzaj prekognicji, wyobrażenia dokąd zmierza świat i gdzie w nim będzie miejsce na mój biznes. I jeszcze jedna kompetencja czyli uczestniczenie w zdarzeniach jako rodzaj aktywności, a nie podążanie za nurtem i poddawaniu się zmianom lecz kreowanie ich.

 

Rynek zdominowały jednoosobowe działalności, które stanowią ponad 80% ogółu przedsiębiorców w 2012 roku. Ta informacja może cieszyć, choć smuci kiepski wynik badania nad polską innowacyjnością w firmach. Przez dwa lata udało nam się przynależeć do grupy umiarkowanych innowatorów. Obecnie zostaliśmy sklasyfikowani w badaniu Innovation Union Scoreboard jako skromni innowatorzy. Niewątpliwą naszą słabością jest kooperacja, choć zasoby ludzkie są oceniane wysoko. To dobrze bo kapitał ludzi oparty na wiedzy to nasza ogromna, niewykorzystana szansa. Musimy jednak popracować nad naszą chroniczną nieufnością i podejrzliwością.

 

Innowacyjność jest ważna. Mówią o tym aktywność i zaangażowanie rządu w szereg projektów aby tą sytuację zmienić. Jest to Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020“. Owa przysłowiowa deska ratunku chce połączyć świat biznesu i nauki, aby zbudować złoty most między tymi dziedzinami. Co ma zaowocować synergią – paliwem polskiej innowacyjności. Jak będzie? Wszystko zależy od naszej samoświadomości i odpowiedzialności przekutej na działanie.

 

Haari Tesla BehanceGłównymi bolączkami przedsiębiorców, są problemy z biurokracją i płynnością finansową. Z mojego doświadczenia i moich klientów wiąże się to z nieprzyjaznym bądź ograniczonym dostępem do finansowania. Pracując z firmami sama byłam świadkiem jak czasem linia kredytowa na 100 000zł mogła poprawić płynność i zwiększyć przychód nawet o 30%. Coś się dzieje w prawie gospodarczym, jednak daleko do optymizmu, metoda kasowa rozliczenia podatku VAT dla małych podatników, czy ulga na złe długi może niektórych cieszyć.

 

Moją ogromną radość wywołały prace nad ustawą, w której znajdzie się część dotycząca odpowiedzialności społecznej biznesu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to była nasza inicjatywa, czy wymóg  „Strategii Europa 2020“. Mimo wszystko, to napawa optymizmem, bo trudno polskiego przedsiębiorcę wyrwać z marazmu określanego hasłem, tylko kombinator przetrwa. Dziś wiele przykładów potwierdza, że stare skostniałe schematy koncentracji na sobie i uzyskaniu maksymalnego zysku za wszelką cenę, odchodzą do lamusa.

 

Współcześni przedsiębiorcy dostrzegają szerszą perspektywę swojego biznesu. Zwracają uwagę na odpowiedzialne zatrudnienie, edukację, innowacyjność czy przeciwdziałanie ubóstwu.

 

Mimo spowolnienia gospodarczego 2010-2011 można podtrzymać umiarkowany optymizm, ponieważ Polska na tle UE znajduje się w grupie najszybciej rozwijających się państw w Europie. Realizm pozwala też dostrzegać takie obszary, w których klasyfikujemy się poniżej średniej, jak choćby brak elastycznej administracji.

 

Rola przedsiębiorców jest fundamentalna, stąd szereg działań mających na celu nagradzanie postawy przedsiębiorczości i stworzenie takich warunków, aby ułatwić nasze funkcjonowanie. Takie projekty jak SBA dają nadzieję uczciwym, przedsiębiorczym ludziom. Koncentracja na takich obszarach, jak przedsiębiorczość, druga szansa, środowisko, czy dostęp do finansowania to najbardziej naglące potrzeby. Patrząc na definicję daleko nam jeszcze, do pełnej definicji przedsiębiorczości. Zaściankowe zamykanie się w swoich czterech ścianach i brak inicjatywy, czy kooperacji zapewne nie sprawią, że polepszymy nasz biznes, a przecież tak dużo od nas i naszych postaw zależy.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 komentarzy do “Czy jesteś przedsiębiorczy?

  • Jarosław

    Oczywiście zgadzam się z tym, że czasy PRL to dla nas wielka strata, która do tej pory jest odczuwalna i dla mnie w ogóle trudno będzie ją nadrobić, gdyż inni się nie zatrzymują i ciągle idą do przodu. Ogólnie jednak sama przedsiębiorczość powinna budzić coraz większe nasze zainteresowanie, gdyż jest takim elementem bez którego w ogóle trudno funkcjonować.

  • Danuta

    Na sam początek najlepsze możliwe pytanie: czym w ogóle jest przedsiębiorczość. Trzeba sobie na nie odpowiedzieć nim w ogóle rozpocznie się jakieś dalsze rozważania. Zgadzam się, że w naszym narodzie z tą przedsiębiorczością jest trudno, dlatego ciężko jest nadrobić to co kiedyś straciliśmy. Czy się uda w ogóle trudno powiedzieć.

  • Mirek

    Przedsiębiorczość to cecha, która pozwala zdobywać świat. Takie jest moje zdanie. Sam wpis niezły i pokazuje ciekawe spojrzenie na przedsiębiorczość i w ogóle na kwestię życiowego rozwoju. Chętnie przeczytałem i podałem innym, by się z tym zapoznali.