bankructwo


10 sposobów na przetrwanie twojego biznesu 1

Można je nazwać efektywnymi bankructwami. Kiedy to firma pomimo zysku i rentowności upada. Otóż zysk, to nie to samo co gotówka. A tym, co sprawia, że przedsiębiorstwo się rozwija jest płynność. Czyli zdolność do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań i swobodnego dysponowania gotówką przy zakupach. Mówimy o niej również […]

płynność finansowa