jane campion


Film Fortepian czyli kilka kluczowych słów o wariatkach

Stoi na urwisku, w świetle zachodzącego słońca, na obcej, dzikiej, maoryskiej ziemi. Przed chwilą poznała mężczyznę, któremu została sprzedana przez na żonę. W czarnym czepku mającym ukryć jej niepokorne włosy, albo myśli i w gorsecie, ciasnym jak konwenanse. Patrzy na plażę. Na pozostawiony przez praktycznego i pustego męża fortepian. Jej […]

fortepian