Kobiety Solidarności


Trochę inne Bohaterki

Dziś dzięki wspomnieniom Pani Barbary Labudy podczas panelu „Kobiety Solidarności” organizowanym przez Wicemarszałkini Sejmu RP Panią Wandę Nowicką, przeniosłam się w inny świat. Było to świadectwo faktom, a nie cierpiętnicze wynurzenia kobiet – aktywnych działaczek opozycji. Zobaczyłam świat, na progu wojny domowej, świat w którym władzę sprawowała militarna hucpa, mająca przewagę […]

kobiety solidarności