mentor


I stworzył mężczyzna piękne kobiety

Wolę Higginsa od Pigmaliona1. Choć obaj stworzyli piękne kobiety, kobiety doskonałe, pierwszy uczynił to z powodu zakładu, drugi z powodu miłości własnej. Obaj egoiści, jednak podejście pierwszego zrobiło z niego mentora, a z drugiego niegodziwca. Higgins uważał, że jeżeli zostanie przewodnikiem i nauczycielem żebraczki, ta awansuje społecznie. Zrobił to, aby […]

piękne kobiety