Michael J. Sandel


O moralnych granicach rynku

Fred Hirsch dowodzi, że ekonomia głównego nurtu nie bierze pod uwagę tego, co nazywa on efektem komercjalizacji. Rozumie przez to ‚efekt jaki wywiera na charakterystykę produktu bądź czynności dostarczenie jej wyłącznie lub w przeważającej mierze na zasadach komercyjnych, nie zaś w inny sposób – np. na podstawie nieformalnej wymiany, wzajemnego […]

ekonomia