pozyskanie finansowania


Jak przeprowadzić skuteczne spotkanie w banku?

Jako doradca finansowy dobrze wiesz, że oprócz samego pozyskania klienta, ważny jest dobór odpowiedniej strategii finansowania jego biznesu. W dalszej kolejności kluczowe jest przedstawienie konkretnych ofert oraz spotkanie w banku. Szczególnie jest ono praktykowane przy dużych kredytach inwestycyjnych, aby doprecyzować dane i wspólnie ustalić cały proces działania. Takie spotkania są […]

doradca finansowy